Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Vaneyghen
Vrijheidstraat 16/1A
8900 Ieper
Belgium
BTW BE 0700.704.343
hallo[at]kwis.app

Op elke interactie met kwis.app zijn ondergenoemde algemene voorwaarden van toepassing:

Aankopen

 • Alle prijzen op kwis.app zijn inclusief BTW.
 • Aangekochte pakketten worden nooit automatisch verlengd.
 • Bij een technisch defect of een ondermaatse speelervaring kan je contact opnemen met ons. Als je klacht terecht blijkt heb je het recht om je verbruikte premiumtijd terug te krijgen.
 • Aangekochte premiumplannen kunnen nooit worden terugbetaald of ingeruild. Een aankoop kan enkel worden terugbetaald als ze valt onder onze "niet tevreden, geld terug" belofte. Deze belofte geldt wanneer het om je allereerste aankoop gaat bij Kwis.app, waarbij je minder dan drie verschillende quizzen hebt opgestart en waarbij je ons binnen de zeven dagen van je laatst opgestarte quiz e-mailt op hallo[at]kwis.app met de melding dat je ontevreden was. In dat geval verwerken we met plezier je terugbetaling binnen de drie werkdagen en we sturen je een vriendelijke e-mail op het moment dat we de terugbetaling activeren.
 • Er kan maximaal één terugbetaling gebeuren per persoon.
 • Online betalingen worden veilig verwerkt via mollie.com.

Gebruik

 • Het gebruik van kwis.app is strikt en uitdrukkelijk enkel toegelaten in thuisverband en nooit in een publieke, zakelijke en/of commerciële context. Wil je kwis.app gebruiken voor een publiek, zakelijk of commercieel evenement buiten thuisverband? Neem dan contact op met ons via hallo[at]kwis.app.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De geleverde diensten, informatie en software op kwis.app zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Vaneyghen.
 • Vaneyghen verleent je een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de software, de publieke quizvragen en/of de publieke quizzen op kwis.app de benutten in overeenstemming met het normale gebruik van kwis.app.
 • Vaneyghen heeft exclusieve intellectuele eigendomsrechten op haar eigen spelformat (op het hoofddomein kwis.app), maar niet op het traditionele spelformat; ook genoemd op de website de "oude versie" (op het subdomein maker.kwis.app).
 • De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gelijk welk gebruik van de software, de quizvragen of de quizzen op kwis.app, buiten het normale gebruik van kwis.app om, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, is strikt en uitdrukkelijk verboden. Daarom is het indexeren van kwis.app of van delen van kwis.app — zoals bijvoorbeeld met robots of spiders — en het opslaan van de gegevens, quizvragen of de quizzen van kwis.app op een gegevensdrager extern aan kwis.app strikt en uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door je browser en met uitzondering van zoekmachines.

Aansprakelijkheid

 • Vaneyghen streeft ernaar om de informatie op kwis.app up-to-date, betrouwbaar, veilig en volledig te maken. Het gebruik van kwis.app gebeurt echter altijd op eigen risico. Vaneyghen is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die je zou kunnen lijden wanneer je kwis.app bezoekt. Vaneyghen is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten die zich zouden kunnen voordoen bij het gebruik van kwis.app. Wij raden je aan om altijd de gepaste antivirus- en veiligheidssoftware te installeren op je toestellen.
 • Het aanbieden van het betalingssysteem van mollie.com is geen garantie vanwege Vaneyghen dat dit systeem feilloos en zonder storingen of fouten is. Vaneyghen is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die je zou kunnen lijden wanneer je via kwis.app een betaling uitvoert op mollie.com.
 • We streven ernaar om alle informatie, quizvragen, quizzen en media die je op kwis.app invoert zo goed mogelijk te bewaren en te beheren, maar Vaneyghen heeft ten allen tijde het recht om de inhoud, de database (met inbegrip van de door jou ingevoerde quizzen, quizvragen en bijbehorende media), de spelformat, de structuur, de opmaak, de opbouw, de omvang, de rubrieken, de benaming, de domeinen, de technische kenmerken en/of de toegankelijkheid van kwis.app te wijzigen, te optimaliseren, te converteren naar een andere vorm en/of te transfereren naar een andere gegevensdrager van Vaneyghen. Een verlies of een wijziging van door jou ingevoerde quizzen, quizvragen en bijbehorende media, een onbeschikbaarheid of een gewijzigde werking van kwis.app als gevolg hiervan kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 • Het versturen via kwis.app van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, bankkaart-nummers en zo meer gebeurt altijd op eigen risico. Vaneyghen streeft ernaar dat de overdracht van deze gegevens zo veilig mogelijk gebeurt, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien uit het verlies van persoonlijke gegevens of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud is het materiaal dat je ons instuurt binnen het kader van de "Verdien een dagpas" actie van Vaneyghen, en de informatie die daaraan gerelateerd is:

 • foto’s, video’s, ervaringsbeschrijvingen, teksten;
 • lokalisatie;
 • naam, uiterlijk, gelijkenis, stem en/of alle kenmerken die verband houden met iemands persoonlijkheid.

Verlening van rechten

Door aan Vaneyghen Gebruikersinhoud op te sturen verklaar je en garandeer je dat:

 • je de wettelijke vereiste leeftijd hebt en het volledige recht hebt om deze algemene voorwaarden aan te gaan.
 • je de exclusieve eigenaar bent van de Gebruikersinhoud, of dat je over alle vereiste autorisaties beschikt voor alle toepassingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden;
 • je instemming met deze algemene voorwaarden geen contract tussen jou en derden schendt, bv. partners, sponsors, verenigingen,....
 • de Gebruikersinhoud wettelijk beschikbaar is en op geen enkele wijze wordt bezwaard, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, door rechten van derden (foto’s, beeldrechten van derden, geluiden, handelsmerken, auteursrechten,...). Zodra je Gebruikersinhoud opstuurt naar Vaneyghen geef je aan dat je de enige eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten, beeldrechten en/of alle benodigde autorisaties van derden te hebben verkregen.

Door aan Vaneyghen Gebruikersinhoud op te sturen verleen je aan Vaneyghen een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en onbeperkte licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken (bijvoorbeeld een GIF), te distribueren en weer te geven met het oog op het promoten van producten van Vaneyghen op internet: inclusief maar niet beperkt tot sociale media, websites, publiciteit, communicatiekanalen en applicaties.

Door aan Vaneyghen Gebruikersinhoud op te sturen ga je verder akkoord dat je slechts eenmalig aanmerking maakt op een dagpas.

Toepasselijk recht

 • Op gelijk welk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van kwis.app is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 26 juni 2023.