Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Craftfisk
Brugseweg 151
8900 Ieper
Belgium
BTW BE 0700.704.343
hallo@kwis.app

Op elke interactie met kwis.app zijn ondergenoemde algemene voorwaarden van toepassing:

Aankopen

 • Alle prijzen op kwis.app zijn inclusief BTW.
 • Aangekochte “Kwis Maker” of "Kwis Master" wordt nooit automatisch verlengd.
 • Aangekochte premiumplannen kunnen niet worden terugbetaald of ingeruild.
 • Bij een technisch defect of een ondermaatse speelervaring kan je dit melden via hallo@kwis.app. Als je klacht terecht blijkt heb je het recht om je verbruikte credits of je verbruikte “Kwis Maker” of "Kwis Master" tijdsduur terug te krijgen.
 • Online betalingen worden veilig verwerkt via Mollie.com.

Gebruik

 • Het gebruik van kwis.app is strikt en uitdrukkelijk enkel toegelaten in thuisverband en nooit in een publieke en/of commerciële context. Wil je kwis.app gebruiken voor een publiek evenement buiten thuisverband? Neem dan contact op met ons via hallo@kwis.app.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De geleverde diensten, informatie en software op kwis.app zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Craftfisk.
 • Craftfisk verleent je een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de software, de publieke quizvragen en/of de publieke quizzen op kwis.app de benutten in overeenstemming met het normale gebruik van kwis.app.
 • Craftfisk heeft exclusieve intellectuele eigendomsrechten op haar eigen spelformat (op het subdomein kwis.app), maar niet op het traditionele spelformat (op de hoofdsite kwis.app).
 • De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gelijk welk gebruik van de software, de quizvragen of de quizzen op kwis.app, buiten het normale gebruik van kwis.app om, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, is strikt en uitdrukkelijk verboden. Daarom is het indexeren van kwis.app of van delen van kwis.app — zoals bijvoorbeeld met robots of spiders — en het opslaan van de gegevens, quizvragen of de quizzen van kwis.app op een gegevensdrager extern aan kwis.app strikt en uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door je browser en met uitzondering van zoekmachines.

Aansprakelijkheid

 • Craftfisk streeft ernaar om de informatie op kwis.app up-to-date, betrouwbaar, veilig en volledig te maken. Het gebruik van kwis.app gebeurt echter altijd op eigen risico. Craftfisk is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die je zou kunnen lijden wanneer je kwis.app bezoekt. Craftfisk is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten die zich zouden kunnen voordoen bij het gebruik van kwis.app. Wij raden je aan om altijd de gepaste antivirus- en veiligheidssoftware te installeren op je toestellen.
 • Het aanbieden van het betalingssysteem van Mollie.com is geen garantie vanwege Craftfisk dat dit systeem feilloos en zonder storingen of fouten is. Craftfisk is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die je zou kunnen lijden wanneer je via kwis.app een betaling uitvoert op Mollie.com.
 • We streven ernaar om alle informatie, quizvragen, quizzen en media die je op kwis.app invoert zo goed mogelijk te bewaren en te beheren, maar Craftfisk heeft ten allen tijde het recht om de inhoud, de database (met inbegrip van de door jou ingevoerde quizzen, quizvragen en bijbehorende media), de spelformat, de structuur, de opmaak, de opbouw, de omvang, de rubrieken, de benaming, de domeinen, de technische kenmerken en/of de toegankelijkheid van kwis.app te wijzigen, te optimaliseren, te converteren naar een andere vorm en/of te transfereren naar een andere gegevensdrager van Craftfisk. Een verlies of een wijziging van door jou ingevoerde quizzen, quizvragen en bijbehorende media, een onbeschikbaarheid of een gewijzigde werking van kwis.app als gevolg hiervan kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.
 • Het versturen via kwis.app van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, bankkaart-nummers en zo meer gebeurt altijd op eigen risico. Craftfisk streeft ernaar dat de overdracht van deze gegevens zo veilig mogelijk gebeurt, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien uit het verlies van persoonlijke gegevens of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij.

Toepasselijk recht

 • Op gelijk welk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van kwis.app is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Deze voorwaarden werden het laatst aangepast op 12 november 2019.