Quizvragen

Wetenschap & Technologie

Vragen voor nerds. Als je de rij van Fibonacci en de eenheid van elektrische weerstand kan opnoemen zit je goed. De moeilijkheid van deze quizvragen is “normaal”. Ideaal voor het quizzen tijdens Kerstavond, oudejaarsavond of familiefeestjes.

Vragen & antwoorden

1
Welk bedrijf maakt de populaire smartphone-serie "Nord"?
OnePlus
2
Welke astronomische lengte-eenheid is gelijk aan ongeveer 9460 miljard kilometer?
Een lichtjaar
3
Welke term wordt het vaakst gebruikt voor het werkgeheugen van een computer: het geheugen dat dient voor het tijdelijk bijhouden van informatie?
RAM geheugen (Random-access memory)
4
Het "humaan immunodeficiëntievirus" is de volledige naam, maar onder welke afkorting ken je dit vreselijke virus wellicht beter?
HIV
5
Welk bedrijf vond de USB-poort uit? Was dat A) Apple; B) Intel; C) Samsung of D) Dell?
B) Intel
6
Hoe noemen we het plantaardig proces waarbij koolstofdioxide en water — met behulp van lichtenergie — wordt omgezet in koolhydraten en zuurstof?
Fotosynthese
7
Welke aandoening wordt veroorzaakt door het voorkomen van drie exemplaren van chromosoom 21 in plaats van twee?
Trisomie-21 of "Syndroom van Down"
8
In welke software wordt ".xlsx" als bestandsextensie gebruikt?
Microsoft Excel
9
Wat is het maximaal aantal karakters dat één tweet mag bevatten?
280 karakters (voor 2017 was het 140)
10
Wat is de medische naam voor poreus bot of botontkalking?
Osteoporose
11
Met behulp van wiens stelling kan je makkelijk de lengtes van de zijden van een rechthoekige driehoek berekenen?
Pythagoras
12
Als een webadres eindigt op .mx, in welk land verwacht je dan dat de website in kwestie is gevestigd?
Mexico
13
Als je de sinus van een hoek deelt door de tangens van die hoek, wat krijg je dan?
De cosinus
14
Ionen, protonen en elektronen... Meesten onder ons zijn blij dat ze geen scheikundeles meer hoeven volgen. Maar weet je nog wat er bedoeld wordt met de letters "pH"?
De zuurtegraad
15
Welk woord wordt in het woordenboek als volgt beschreven: "Pijnsensatie afkomstig van een geamputeerd lichaamsdeel"?
Fantoompijn
16
Met welke toetscombinatie kan je met een computer tekst of afbeeldingen "plakken"?
Ctrl-V (Windows) of Command-V (MacOS)
17
Hoe noemen we een tweeslachtig organisme nog? Dus een plant of dier dat zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtsorganen heeft.
Hermafrodiet
18
1000 bytes is een kilobyte, maar hoe noemen we 1 miljard bytes?
Een gigabyte
19
Welke laag van de dampkring ligt ingesloten tussen de mesosfeer en de troposfeer?
De stratosfeer
20
Door welk bedrijf werd YouTube in 2006 een jaar na zijn oprichting overgenomen?
Google